ĐỊA ĐẠO – ĐỀN BẾN DƯỢC – KDL NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện Ô tô 04g00: xe và Hướng dẫn viên CTy Du Lịch THÁC VIỆT đón đoàn tại trường đi Địa Đạo Củ Chi. Hướng dẫn họat náo tổ chức trò choi trên xe cùng học sinh.

ĐỊA ĐẠO – ĐỀN BẾN DƯỢC – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện Ô tô 05h00: xe và hướng dẫn viên CTy Du Lịch THÁC VIỆT đón đoàn tại trường đi Địa Đạo Củ Chi. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng họat náo tổ chức trò choi trên