KDL SUỐI TIÊN – BIỂN TIÊN ĐỒNG (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện: Ô tô. 05g00: Xe và hướng dẫn viên Cty DL THÁC VIỆT đón đoàn tại trường khởi hành đi SUỐI TIÊN. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh hoạt trò

KDL SUỐI TIÊN – VÙNG ĐẤT TỨ LINH (KHÁCH ĐOÀN HỌC SINH)

Thời gian: 1 ngày. Phương tiện: Ô tô 4g00 : Xe và hướng dẫn viên Cty DL THÁC VIỆT đón đoàn tại trường khởi hành đi SUỐI TIÊN. Hướng dẫn phát bánh ăn sáng, nước suối chai, tổ chức sinh hoạt